معمارانه

برای معماران آینده

سوالات درس مبانی طراحی معماری - سال سوم رشته نقشه کشی معماری 


1- مفاهیم زیر را تعریف کنید :

مفهوم طراحی - مفهوم برنامه ریزی - تجزیه تحلیل - معماری طبیعت- ابعاد ذوقی و هنری طراحی - ابعاد عملکردی - ابعاد فنی و تکنیکی - صورت منطقی و عقلانی طرح - برنامه فیزیکی - تاثیر شرایط اقلیمی بر طراحی - مقیاس انسانی و فضای معماری 

2- عرصه های زندگی خانوادگی کدامند به طور مجزا تعریف کنید و تمام فضاهای انها را شرح دهید

3- نکات مهم در طراحی آشپزخانه و نحوه دسترسی و ارتباطات ان را تجزیه و تحلیل کنید

4- موارد مهم در طراحی ورودی کدامند ؟

5- فضای معماری چیست عناصر ن را تعریف کرده و توضیح دهید ( با رسم تصویر

6- انواع خط و حالات مختلف آن .

7- اشکال زیر را توضیح دهید : مربع مثلث و مربع

8- انچه در باره نور در معماری می دانید توضیح دهید

9- قواعد ترکیب بندی چیست ؟ توضیح دهید

10- تناسب - تعادل و ناپایداری را توضیح دهید .

11- انوع روشهای ایجاد تعادل

12 - مراحل برنامهریزی ، طراحی و ارائه پروژه های معماری را با توجه به مبانی مورد نظر را شرح دهید


+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 21:9  توسط دومان  | 

سوالات درس نقشه کشی معماری - سال سوم رشته نقشه کشی معماری

1- مراحل ترسیم نما ، مقطع ، پلان رو به طور کامل و با رسم شکل توضیح دهید .

2-از پله زیر مقطع بزنید ( یکی از پله های موجود در کتاب )

3- ویژگیهای ساختمان در مناطق مرطوب ، سرد و گرم و خشک را بگویید .

4-نحوه ترسیم پرسپکتیو یک نقطه - دو نقطه و سه نقطه را با رسم شکل توضیح دهید .

5- تفاوت پلان اجرایی با پلان ترسیمی چیست ؟

6- عناصر زیر را تعریف و ترسیم کنید : کد ارتفاعی - شیب رمپ ، تراز نویسی -

7- مراحل ترسیم پلان اجرایی را با ترسیم شکل نمایش و توضیح دهید .

8- مقیاس 50/1 به چه معناست ؟

9- مراحل ترسیم مقطع اجرایی را توضیح  دهید 

10- اصول ترسیم پلان موقعیت را توضیح دهید

11- پی چیست ؟ انواع ان کدامند ؟

12- اصطلاحات زیر را تعریف کنید : 1- شناژ افقی - بتن مگر - بیس پلیت - ساختمان اسکلت فلزی

13- مراحل ترسیم پلان اکس بندی و ستون گذاری را بنویسید

14- محل اجرای باد بندها در ساختمانها با توجه به چه مواردی تعیین میشود ؟

15- علایم فارسی و انگلیسی ترسیم پلان را بنویسید. 6 مورد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 20:59  توسط دومان  | 

سوالات درس طراحی - سال دوم رشته نقشه کشی معماری

سوالات امتحان شما :
1- طراحی چیست . تفاوت طراحی با دیزاین کدامست ؟
2- اسکیس چیست . اتود یا پیش طرح طراحی را تعریف کنید .
3-تمرینی را برای تقویت قدرت و حساسیت بصری عنوان کنید .
4- کادر رات عریف کنید . تعادل در کادر به چه شکلی بوجود می آید ؟
5-8نمونه وسایل طراحی را نام برده 3 تا را به دلخواه توضیح دهید

6-نحوه تهه ذغال طراحی به چه شکلی است ؟
7- اثار زیر توسط کدامیک از وسایل طراحی ترسیم شده اند ؟ ( کلیه تصویرهای مورد سوال خواهد بود )
8- تعریف کنید : خط - انواع خط - کیفیات خط
9- نحوه اندازه گیری جسم را در طراحی و ترسیم ان در کادر را با مداد شرح دهید
10- حجم نمایی و عمق نمایی و روشهای ان را توضیح دهید
11- حوه ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای - دونقطه ای و سه نقطه را به صورت تیتر وار توضیح دهید .
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 20:43  توسط دومان  | 

سوالات نمونه برای آزمون پایان ترم درس مبانی هنر های تجسمی 

سوالات پایان ترم از بین سوالات زیر انتخاب خواهد شد :

1- مفاهیم زیر را توصیف کنید ( شرح مختصر ) 

مبانی هنر های تجسمی - عناصر بصری -کیفیت خاص بصری -تفاوت دیدن و هنرمندانه دیدن - سازماندهی نیروهای بصری کادر توسط هنرمند - کادر و انواع ان - تعارف : خط ، نقطه ، صفحه و حجم ، حالتهای مختلف خط و احساس انها - کاربرد خط - انواع سطح ، دایره ، مثلث ، مربع ، حجم های پایه با توضیح ، روشهای تغییر و ابداع شکل - ترکیب - عوامل بوجود اوردن ترکیب - ویژگی کار هنرمندان دوره رنسانس ، اواع ترکیب - انواع بافت - تناسب - تناسب طلایی با فرمول -تعادل - انواع تعادل - توازن -کنتراست -ریتم و انواع آن - انواع فضا و تعاریف آن -

2- توصیفات زیر را در مورد عکسهای خواسته شده بنویسید : 

در تابلوی داوری حضرت سلیمان ، رنگهای به کار برده شده چه مفاهیمی دارند ؟ 

رنگ در پشت صفحه یک صفحه کنترل الکترونیکی 

عوامل دیدن رنگ با رسم تصویر 

نحوه تشخیص رنگ توسط مغز 

تصویر اشعه ها و طول موجهای مختلف 

سوال 3 -اصطلاحات زیر را  توضیح دهید

1- ترکیب های نوری - ترکیب افزایشی - طول موج ، ترکیب کاهشی - شاخصه های اصلی رنگ - اثرات ذهنی رنگ - رنگهای اصلی - رنگهای درجه دوم - رنگهای مکمل - رنگهای درجه سوم -  کنتراست ته رنگ - کنتراست تیرگی -روشنی - 


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 15:21  توسط دومان  |